fbpx
uabminfo@gmail.com

Політика Конфіденційності

Преамбула

Перед переглядом веб-сайту https://www.uabm.org/ (надалі – «Веб-сайт») та реєстрації на ньому – ознайомтеся з цією Політикою конфіденційності (надалі – «Політика»).

Ця Політика регламентує порядок отримання згоди на обробку персональних даних, їх збору, обробки, зберігання тощо отриманих товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ», код ЄДРПОУ 36460245 (надалі – «Ми», «УАБМ», «Адміністрація», «Власник») через Веб-сайт, телефоном та/або з електронної адреси uabminfo@gmail.com. Ця Політика не поширюється на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на Веб-сайті УАБМ.

1.       Загальні положення

1.1.    Терміни згадані у цій Політиці застосовуються у наступному значенні:

 • Персональні дані – означає відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 • Особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя;
 • База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
 • Володілець персональних даних; Власник, Адміністрація Веб-сайту; УАБМ – товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ», код ЄДРПОУ 36460245, місцезнаходження: Україна, 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7. Володілець одночасно являється розпорядником персональних даних;
 • Користувач – будь-яка особа, яка перейшла на Веб-сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом, розміщеним на Веб-сайті, а також є суб’єктом персональних даних (тобто особа, персональні дані якої обробляються);
 • Авторизований Користувач – Користувач, фізична особа, який (-а) здійснила вдалу (успішну) реєстрацію свого профілю на Веб-сайті;
 • Збирання персональних даних – складовий процес їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу;
 • Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
 • Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
 • Використання персональних даних – передбачають будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до чинного законодавства України;
 • Згода – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;
 • Законодавство про захист персональних даних – Конституція України, Закон України «Про захист персональних даних», інші чинні закони та підзаконні нормативно-правові акти України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • Календарний день – це день, який має порядковий номер у календарному місяці, і включає робочі дні, вихідні (суботи та неділі), а також святкові дні встановлені чинним законодавством України;
 • Робочий день – означає будь-який день тижня, згідно з графіком роботи: УАБМ – для комунікації із Користувачами (авторизованими Користувачами) та вирішення питань, пов’язаних із Навчальними матеріалами; Адміністрації (Власника) – для всіх інших питань;
 • Сторони Політики конфіденційності – Користувач (авторизований Користувач), згадується у тексті як «Ви», та Адміністрація (Ми, Власник, УАБМ);
 • Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

1.2.    Інші терміни, не визначені в цьому розділі, трактуються відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Політики та/або в нормативно-правових актах України, чинного законодавства України, слід керуватися тлумаченням, сформованими в практиці ділового обороту.

1.3.    Приєднання до цієї Політики є підтвердженням ознайомлення та прийняття всіх умов Публічної оферти та Умови використання Веб-сайту, розміщеної на Веб-сайті.

2.       Надання згоди

2.1.    Проставлення символу «галочка» є Вашою беззаперечною, добровільною згодою з усіма положеннями та умовами цієї Політики, та прирівнюється до підпису письмової згоди на обробку персональних даних.

2.2.    Надаючи згоду Ви підтверджуєте, що є правоздатною та дієздатною особою у відповідності до чинного законодавства України, та досягли вісімнадцятирічного віку.

2.3.    Відсутність згоди на обробку персональних даних не дає можливості здійснити авторизацію на Веб-сайті.

2.4.    Ви надаєте Нам право здійснювати обробку Ваших персональних даних, зокрема поміщати персональні дані до Нашої бази даних без додаткового повідомлення про це, здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміни (за потреби). Ми зобов’язуємось забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб.

2.5.    Ви несете відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації про себе, з метою отримання повного доступу до Навчальних матеріалів. Ви зобов’язуєтесь відшкодувати в повному обсязі збитки Адміністрації (Власнику, УАБМ), спричинені такою неправдивою інформацією. В цьому випадку Адміністрація (Власник, УАБМ) має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та заблокувати доступ до Особистого кабінету без відшкодування Вам будь-яких збитків.

3.       Мета та цілі обробки Ваших персональних даних

3.1.    Ми обробляє Ваші персональні дані для належного виконання свої зобов’язань. Це означають, що Ваші персональні дані необхідні, для наступних цілей:

 • Встановлення зворотнього зв’язку з Вами;

Направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання цього Веб-сайту, обробки запитів, замовлень отриманих від Вас;

 • Використання виключно в рамках Публічної оферти та Умов використання Веб-сайту та Політики конфіденційності, розміщеної на Веб-сайті.

Адміністрація (Власник, УАБМ) може використовувати отриманні дані в маркетингових цілях.

 • Ми здійснюємо виключно збір, зберігання, обробку, знеособлення Ваших персональних даних, у порядку та випадках передбачених чинним законодавством України.
  • За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, Ми зобов’язуємося не надавати Вашу особисту інформацію третім особам. Персональні дані можуть бути передані третім особам у наступних випадках:
 • Надання Вами однозначної згоди на таку передачу;
 • Необхідності укладення чи виконання правочину між нами та третьою особою на Вашу користь;
 • Необхідності для формування та здійснення правових процедур (претензії, позови тощо);
 • За наявності важливих підстав суспільного інтересу;
 • За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати й одержувати такі дані та інформацію;
 • Особам, уповноваженим Адміністрацією (Власником, УАБМ) на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей.

4.       Склад персональних даних

4.1.    Перелік Ваших персональних даних які можуть бути зібрані, оброблені, збережені та використані під час роботи з Веб-сайтом:

 • Ім’я, по батькові (у разі зазначення), Прізвище (у вигляді, вказаного Вами);
 • Адреса електронної пошти (у вигляді, вказаного Вами);
 • Номер телефону (мобільний чи стаціонарний, в залежності від того, який номер телефону Ви зазначите);
 • Інформація про переглянуті Курси, Вебінари, Лекції та іншого контенту доступного на Веб-сайті;
 • Інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Ви відправляєте нам по електронній пошті та/або через наш Веб-сайт;
 • Інформація про автоматично сформовані (сгенеровані) сертифікати про проходження Курсів, які доступні на Веб-сайті;
 • Інформація про паролі (в т.ч. історії змін) та Ваш логін для доступу до Особистого кабінету (у вигляді, вказаного Вами);
 • Будь-яку іншу особисту інформацію, яку Ви нам надсилаєте та вносите на Веб-сайті.

5. Період зберігання персональних даних. Відкликання згоди

5.1.    Строк дії згоди на обробку Ваших персональних даних необмежений. У будь-якому випадку, тривалість зберігання персональних даних буде залежати від цілей та мети обробки, які наводяться у цій Політиці або до моменту її відкликання Вами.

5.2.    У наших системах зберігатиметься тільки архівна інформація, яка пов’язана зі збереженням даних про, наприклад, засоби зворотнього зв’язку, Ім’я тощо.

5.3.    Відкликання наданої Вами згоди здійснюється за отриманим від Вас письмового повідомлення під темою «Відкликання згоди на обробку персональних даних» надісланого у довільній формі на електронну пошту uabminfo@gmail.com.

6.       Ваші права у зв’язку з обробкою персональних даних

6.1.    У зв’язку з обробкою Ваших персональних даних Ви маєте, зокрема, наведені нижче права:

 • Ви маєте право знати про місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника персональних даних. Цю інформацію Ви можете отримати звернувшись до нас із відповідним запитом;
 • Ви маєте право відкликати свою згоду на збір та обробку персональних даних в будь-який час без зазначення причин. Запит може бути про відкликання згоди на обробку частково або про відкликання згоди на обробку повністю. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних повністю Ваші персональні будуть повністю видалені із нашої картотеки, та, відповідно, Ваші дані більше не будуть оброблятись. Відкликання згоди не вплине на жодну здійснене раніше замовлення послуг;
 • Ви маєте право в будь-який час вимагати видалення або знищення своїх персональних даних без зазначення причини. Запит на видалення або знищення персональних даних не вплине на здійснені раніше замовлені послуги;
 • У будь-який час Ви маєте право пред’являти вимогу із запереченням проти повної обробки своїх персональних даних або обробки з певною метою (крім даних, що стосуються стану здоров’я, історії захворювань, наданих послуг тощо);
 • Ви маєте право звернутися до нас із запитом на обмеження обробки Ваших персональних даних з точки зору часу або обсягу, і ми виконаємо Ваші побажання;
 • Ви маєте право пред’являти вимогу щодо зміни, виправлення або уточнення Ваших персональних даних. У будь-якому випадку, звертаємо Вашу увагу, що надаючи нам свої персональні дані, ви гарантуєте їхню точність та достовірність, а також зобов’язуєтесь повідомляти нам про будь-які їх зміни;
 • Ви маєте право в будь-який час звернутися до нас із запитом про отримання від нас інформації про те, які Ваші персональні дані ми обробляємо, зміст таких персональних даних, умови надання доступу до персональних даних;
 • Користувачі також користуються всіма іншими правами, передбаченими законодавством України, зокрема правами, які зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.2.    Ми зобов’язані інформувати Вас про вжиті нами дії протягом 1 (одного) календарного місяця з дати отримання кожного з Ваших запитів.

7.       Прикінцеві положення.

7.1.    Усі спори, що виникають з цією Політикою або пов’язані із нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7.2.    Для реалізації прав, вказаних у розділі 6 цієї Політики, а також для направлення повідомлень або запитів, котрі будь-яким чином пов’язані з персональними даними, необхідно надсилати на електрону пошту uabminfo@gmail.com. У Вашому електронному листі необхідно обов’язково зазначити:

 • Повне Прізвище, Ім’я та по батькові;
 • Контактні дані для зворотного зв’язку;
 • Детальне пояснення суті питання (чітко виклавши обставини звернення);
 • У разі необхідності додати підтверджуючі документи.

7.3.      Ми маємо право в будь-який час в односторонньому поряду змінювати умови цієї Політики. Нова або змінена Політика конфіденційності стає дійсною після розміщення її на Веб-сайті. Продовжуючи використовувати Веб-сайт Ви підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності у тій редакції, яка чинна на момент використання Веб-сайту.
Ця Політика конфіденційності складена українською мовою. У разі здійснення автоматичного перекладу цієї Політики на інші мови, у разі виникнення будь-яких розбіжностей з приводу тлумачення її умов тощо – юридичну силу матиме оригінальний текст українською мовою, викладений (розміщений, опублікований) на Веб-сайті.