fbpx
uabminfo@gmail.com

Публічна оферта

Преамбула

Перед переглядом веб-сайту https://www.uabm.org/ (надалі – «Веб-сайт») та реєстрації на ньому – ознайомтеся з цією Публічною офертою та Умовами використання Веб-сайту (надалі – «Публічна оферта», «Договір»).

Звертаємо Вашу увагу на те, що проставлення символу «галочка» означає, що Ви ознайомлені та згідні з умовами використання Веб-сайту та доступу до навчальних матеріалів тощо товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» (надалі – «Власник», «Адміністрація», «УАБМ»), а також є акцептом Вами цієї Публічної оферти.

Проставлення символу «галочка», а також використання в будь-якому вигляді Веб-сайту є Вашою беззаперечною згодою з усіма положеннями та умовами цієї Публічної оферти та прирівнюється до підпису Договору обома Сторонами. Ця Публічна оферта є обов’язковою для виконання Сторонами. Адміністрація (Власник, УАБМ) надає Вам доступ до Веб-сайту. Вміст Веб-сайту захищається чинним законодавством України. Вносити зміни, поширювати їх або торгувати ними заборонено. Адміністрація (Власник, УАБМ) не несе відповідальність за вміст зовнішніх ресурсів, посилання на які розміщені на Веб-сайті.

1.       Загальні положення

1.1.    Ця Публічна оферта, відповідно до положень статей ст. 633, ст. 641 Цивільного кодексу України, є публічним договором (офертою), яка визначає умови використання Користувачами (авторизованими користувачами) матеріалів (в т.ч. навчальних), сервісу, контенту тощо Веб-сайту. Умови цієї Публічної оферти є однаковими для всіх Користувачів (авторизованих Користувачів). Оскільки цей документ є публічним договором (офертою), отримуючи доступ до матеріалів, сервісу, контенту Веб-сайту – Користувач (авторизований Користувач) вважається Стороною цієї Публічної оферти.

1.2.    Терміни згадані у цій Публічний оферті застосовуються у наступному значенні:

 • Власник, Адміністрація Веб-сайту; УАБМ – товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ», код ЄДРПОУ 36460245, місцезнаходження: Україна, 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7;
 • Користувач – будь-яка особа, яка перейшла на Веб-сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом, розміщеним на Веб-сайті, а також є суб’єктом персональних даних (тобто особа, персональні дані якої обробляються);
 • Авторизований Користувач – Користувач, фізична особа (медичний/фармацевтичний працівник), який (-а) здійснила вдалу (успішну) реєстрацію свого профілю на Веб-сайті, використовує профіль у Особистому кабінеті для перегляду навчальних матеріалів у повному доступі та іншої інформації в рамках цієї Публічної оферти;
 • Особистий кабінет – обліковий запис авторизованого Користувача на Веб-сайті, доступ до якого здійснюється через логін та пароль;
 • Курс – сукупність навчальних модулів, який складається із відео матеріалів, складених відповідно до медичної/фармацевтичної тематики;
 • Навчальні матеріали – презентації, інтерактивні матеріали, відеозаписи, вебінари, лекції, конференції, Курси тощо з медичної/фармацевтичної тематики, що розміщені на Веб-сайті;
 • Календарний день – це день, який має порядковий номер у календарному місяці, і включає робочі дні, вихідні (суботи та неділі), а також святкові дні встановлені чинним законодавством України;
 • Робочий день – означає будь-який день тижня, згідно з графіком роботи: УАБМ – для комунікації із Користувачами (авторизованими Користувачами) та вирішення питань, пов’язаних із Навчальними матеріалами; Адміністрації (Власника) – для всіх інших питань;
 • Cookie – невеликі фрагменти даних, відправлених веб-сервером та які розміщуються для тимчасового зберігання на жорсткому дискові комп’ютера або у мобільному пристрої Користувача;
 • Сторони Публічної оферти – Користувач (авторизований Користувач), згадується у тексті як «Ви», та Адміністрація (Власник, УАБМ).

1.3.    Інші терміни, не визначені в цьому розділі, трактуються відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Публічної оферти та/або в нормативно-правових актах України, чинного законодавства України, слід керуватися тлумаченням, сформованими в практиці ділового обороту.

1.4.    УАБМ надає доступ до перегляду Навчальних матеріалів виключно медичним, фармацевтичним працівникам.

1.5.    Користувач (авторизований Користувач) погоджується з цією Публічною офертою загалом і без застережень під час перегляду Веб-сайту та контенту тощо (в т.ч. через Особистий кабінет). Реєструючись на Веб-сайті/оновлюючи дані в Особистому кабінеті Користувач (авторизований Користувач) зобов’язується надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані для виконання Адміністрацією (Власником, УАБМ) своїх зобов’язань. Адміністрація (Власник, УАБМ) зобов’язується дотримуватися чинного законодавства України про персональні дані. Адміністрація (Власник, УАБМ) може використовувати отриманні дані в маркетингових цілях.

1.6.    Користувач (авторизований Користувач) погоджується з тим, що всі умови Договору йому зрозумілі та він приймає їх повністю і беззастережно.

1.7.    Приймаючи умови цієї Публічної оферти, Ви підтверджуєте свою повну правоздатність та дієздатність, є медичним/фармацевтичним працівником та приймаєте на себе зобов’язання, що виникають в результаті використання Веб-сайту. 1.8.      Користувач (авторизований Користувач) несе відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації про себе, з метою отримання повного доступу до Навчальних матеріалів. Користувач (авторизований Користувач) зобов’язується відшкодувати в повному обсязі збитки Адміністрації (Власнику, УАБМ), спричинені такою неправдивою інформацією. В цьому випадку Адміністрація (Власник, УАБМ) має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та заблокувати доступ до Особистого кабінету без відшкодування Користувачу (авторизованому Користувачу) будь-яких збитків.

Конфіденційність

2.1.    Інформація, надана Користувачем (авторизованим Користувачем) є конфіденційною. Адміністрація (УАБМ) використовує інформацію про Користувача (Авторизованого Користувача) з метою виконання замовлень Користувача (авторизованого Користувача), якщо інших цілей не вказано в цій Публічній оферті або у Політиці конфіденційності, розміщеній на Веб-сайті. Приєднання до цієї Публічної оферти є підтвердженням ознайомлення та прийняття всіх умов Політики конфіденційності, розміщеної на Веб-сайті.

2.2.    Заповненням реєстраційної форми на Веб-сайті Користувач/оновлюючи дані профілю в Особистому кабінеті авторизований Користувач добровільно надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних Адміністрацією (УАБМ) з подальшою метою: відомості, які надає Користувач (авторизований Користувач) під час заповнення вищезазначеної форми будуть використані для виконання умов цієї Публічної оферти; забезпечення комунікації із Вами з Адміністрацією (УАБМ); відправки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, телефоном, через модулі (чати) інтегровані на Веб-сайті тощо) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації анонси заходів тощо, в інших комерційних цілях.

2.3.    Для цілей, передбачених п. 2.2., Адміністрація (УАБМ) має право надсилати листи, повідомлення та матеріали на електронну адресу Користувача (авторизованого Користувача), а також надсилати sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в замовлені телефонний номер, якщо це необхідно для виконання замовлення Користувача (авторизованого Користувача).

2.4.    Користувач дає згоду на використання Адміністрацією (Власником) технології cookie у разі, якщо Користувачем (авторизованим Користувачем) не було змінено налаштувань на обмеження/заборону використання cookie. Файли cookie не містять особистої інформації та не можуть жодним чином зчитувати інформацію жорсткого диска Користувача. Файли cookie використовують для того, щоб підвищувати якість Послуг, що надаються, зокрема для швидкої ідентифікації Користувача, збереження налаштувань Користувача, його персональних уподобань, відстеження стану сесії доступу Користувача і характерних для нього тенденцій. Адміністрація (Власник) також використовує файли cookie в рекламних цілях, зокрема щоб керувати оголошеннями на сайтах у мережі Інтернет. Після вимкнення cookie Користувачем, Адміністрація (Власник) не гарантує повної працездатності Веб-сайту або деяких його сервісів.

2.5.    У разі небажання отримувати рекламну та/або інформаційну розсилку від УАБМ, Користувач (авторизований Користувач) має право відмовитися від неї, шляхом надсилання листа під темою «Відмова від розсилки» на електронну адресу uabminfo@gmail.com. 2.6.      УАБМ має право здійснювати запис телефонних дзвінків із Користувачем (авторизованим Користувачем) з метою поліпшення якості обслуговування, на що Користувач (авторизований Користувач) дає свою беззастережну згоду.

3.       Навчання через Особистий кабінет

3.1.    Успішно реєструючись на Веб-сайті, авторизований Користувач отримує доступ до Особистого кабінету на Веб-сайті. Повний перегляд Навчальних матеріалів тощо, доступних на Веб-сайті, здійснюється виключно після авторизації в Особистому кабінеті за логіном та паролем.

3.2.    Функціональні можливості Особистого кабінету обмежені і можуть бути зменшені або розширені Адміністрацією (Власником, УАБМ);

3.3.    Авторизований Користувач зобов’язується проходити навчання особисто за Навчальними матеріалами, доступними на Веб-сайті.

3.4.    Після успішного проходження тестування по завершенню кожного Курсу – автоматично формується (генерується) сертифікат (персоніфікований) за тими даними, які були надані під час заповнення реєстраційної форми або оновлені в Особистому кабінеті.

3.5.    Сертифікат формується один раз. У разі необхідності коригування Ваших даних в ньому – Вам необхідно звернутися із відповідним запитом на тему «Виправлення даних у сертифікаті», надісланого на електронну адресу uabminfo@gmail.com.

3.6.    Адміністрація (Власник, УАБМ) здійснює підтримку авторизованим Користувачам через телекомунікаційні засоби зв’язку (електронною поштою, телефоном, через модулі (чати) інтегровані на Веб-сайті тощо). Підтримка може бути надана у вигляді консультацій.

3.7.    Авторизованому Користувачу (Вам) суворо заборонено будь-яке відчуження Навчальних матеріалів третім особам (продаж тощо), публікації їх в мережі Інтернет без письмово дозволу; копіювати, змінювати або іншим чином перероблювати Навчальні матеріали, що може негативно вплинути на репутацію Адміністрації (Власника, УАБМ) або призвести до збитків останнього.

3.8.    В цьому випадку Адміністрація (Власник, УАБМ) має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та заблокувати доступ до Особистого кабінету без відшкодування останньому будь-яких збитків. 3.9.      Порушення можуть бути зафіксовані скріншотами екранів, фіксування факту доступу до Особистого кабінету третіми особами чи будь-яким іншим засобами, не заборонених чинним законодавством України.

4.       Обмеження відповідальності Адміністрації (Власника, УАБМ)

4.1.    Адміністрація (Власник, УАБМ) не несе жодної відповідальності за будь-які помилки (в т.ч. друкарські) та неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах/інформації, що містяться на цьому Веб-сайті. Адміністрація (Власник, УАБМ) докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність розміщеної на Веб-сайті інформації. Вся інформація та матеріали надаються на умовах «як є», без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.

4.2.    Адміністрація (Власник, УАБМ) не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки Користувачів (авторизованих Користувачів), залишені на Веб-сайті в якості коментарів, відгуків або оглядів.

4.3.    Адміністрація (Власник, УАБМ) не несе відповідальність за можливі протиправні дії Користувача (авторизованого Користувача) щодо третіх осіб або дії третіх осіб щодо Користувача (авторизованого Користувача) вчинені через Веб-сайт.

4.4.    Адміністрація (Власник, УАБМ) не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Веб-сайтом, його використанням або неможливістю використання.

4.5.    З метою вищезазначеного Адміністрація (Власник, УАБМ) залишає за собою право видаляти розміщену на Веб-сайті інформацію та робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Веб-сайту Користувачів (авторизованих Користувачів), що створюють проблеми у використанні Веб-сайту іншими Користувачами (авторизованими Користувачами), у разі будь-яких недобросовісних зловживань з їх боку при замовленні Послуг, що не мають на меті їх отримання, або Користувачів (авторизованих Користувачів), які порушують вимоги цього Договору. При цьому таке блокування відбувається на розсуд Адміністрації (Власника, УАБМ) без наступного повідомлення таких Користувачів (авторизованих Користувачів).

4.6.    Адміністрація (Власник, УАБМ) не несе відповідальності за:

 • Затримки або збої в процесі здійснення будь-яких операцій на Веб-сайті, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.
 • Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою.
 • Належне функціонування Веб-сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення Користувачів такими засобами.

4.7.    УАБМ не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг (щодо проходження навчання, якості Навчальних матеріалів тощо) очікуванням авторизованих Користувачів та, відповідно, незадоволення від послуг, тому що уявлення кожної конкретної особи носить суб’єктивний характер і може не відповідати загальноприйнятим нормам.

4.8.  В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за дійсним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.       Права інтелектуальної власності

5.1.    Всі об’єкти, доступні за допомогою сервісів Веб-сайту (елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, бази даних тощо), торговельні марки, логотипи; Веб-сайт в цілому, а також будь-який інший контент розміщений на Веб-сайті – є об’єктами прав інтелектуальної власності Адміністрації (Власника, УАБМ).

5.2.    Адміністрації (Власнику, УАБМ) належить виключні права на використання об’єктів інтелектуальної власності, які були використані при створенні цього Веб-сайта та/або розміщений на ньому контенту.

5.3.    Адміністрація (Власник, УАБМ) може використовувати об’єкти прав інтелектуальної власності, які належать іншим особам (правовласникам), на підставі ліцензій, договорів та інших підставах в рамках чинного законодавства України. Умови таких ліцензій, договорів тощо визначаються правовласниками таких об’єктів прав інтелектуальної власності та Адміністрацією (Власником, УАБМ) на їх розсуд.

5.4.    Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Веб-сайтом. Жодні елементи змісту сервісів Веб-сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Веб-сайту не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу/згоди правовласника. Під використанням йдеться про відтворення, копіювання, переробку, поширення на будь-якій основі, відображення у маркетингових заходах тощо. Виняток становлять випадки, безпосередньо передбачені чинним законодавством України. Використання Користувачем (авторизованим Користувачем) елементів змісту сервісів/Веб-сайту, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, торговельних знаків, логотипів, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об’єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені чинним законодавством України.

Надаючи право на використання Користувачем (авторизованим Користувачем) вищезазначених об’єктів для цілей виконання цього Договору, Адміністрація (Власник, УАБМ) не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені цим Договором.

5.5.    Створення гіперпосилань на Головну сторінку та/або будь-яку іншу сторінку Веб-сайту можливо лише після отримання попередньої письмової згоди Адміністрації (Власника) Веб-сайту. 5.6.      Територія, на яку розповсюджуються права інтелектуальної власності Адміністрації (Власника, УАБМ) на Веб-сайт, не обмежена і включає територію всіх країн світу.

6.       Форс-мажорні обставини

6.1.    Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6.2.    Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо сторін характеру, що виникли без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, пандемії, карантин, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законі або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

6.3.    Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх настання (припинення). Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатись на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності. 6.4.        Офіційним підтвердженням факту виникнення обставин форс-мажору є документ, виданий Торгово-промисловою Палатою України або іншим уповноваженим (компетентним) органом. Зазначене положення не поширюється на загальновідомі факти (опубліковані в ЗМІ).

7.       Прикінцеві положення

7.1.    Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2.    Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7.3.    Повідомлення, передбачені цим Договором, здійснюються Сторонами в письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою. Повідомлення про відмову від Договору та/або про відмову від замовлення Послуг здійснюється виключно в письмовій формі у спосіб, який дає можливість ідентифікувати дату здійснення такого повідомлення, його зміст та дату отримання такого повідомлення іншою Стороною.

7.4.    З усіх питань, щодо прав інтелектуальної власності, а також з іншими питаннями та пропозиціями Вам необхідно звернутись до Адміністрації Веб-сайту за електронною адресою uabminfo@gmail.com. У Вашому електронному листі необхідно обов’язково зазначити:

 • Повне Прізвище, Ім’я та по батькові;
 • Контактні дані для зворотного зв’язку;
 • Детальне пояснення суті питання (чітко виклавши обставини звернення);
 • У разі необхідності додати підтверджуючі документи.

7.5.    Адміністрація (Власник) Веб-сайту та/або УАБМ має право в будь-який час в односторонньому поряду змінювати умови цієї Публічної оферти. Нова або змінена Публічна оферта стає дійсною після розміщення її на Веб-сайті. За незгоди Користувача (авторизованого Користувача) з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Веб-сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Веб-сайту. Продовжуючи використовувати Веб-сайт Користувач (авторизований Користувач) підтверджує згоду з новими умовами Публічної оферти у тій редакції, яка чинна на момент використання Веб-сайту. 7.6.      Ця Публічна оферта складена українською мовою. У разі здійснення автоматичного перекладу цієї Публічної оферти на інші мови, у разі виникнення будь-яких розбіжностей з приводу тлумачення її умов тощо – юридичну силу матиме оригінальний текст українською мовою, викладений (розміщений, опублікований) на Веб-сайті.